1

Program

Zpět na přehled všech umělců

VyšeHrátky

VyšeHrátky jsou interaktivní festival se zaměřením na loutkové a autorské divadlo a hravě vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost. Program se zaměřuje především na skupinu rodičů, kteří chtějí aktivně trávit volný čas se svými dětmi a na školní kolektivy. Snaží se tvořit alternativu ke konzumním akcím s „pouťovým“ programem. Projekt stojí na principu propojování umění, hry a vzdělávání. Hlavní důraz je kladen na podněcování fantazijního a tvůrčího pohledu na svět, aktivní přístup diváka-partnera, zprostředkování mezigeneračního rozhovoru a podporu tvorby studentů uměleckých vysokých škol.

http://www.vysehratky.cz

Představení

Dostávejte důležité novinky jako první