1

Program

Zpět na přehled všech umělců

Divadlo Drak

Divadlo Drak bylo založeno v roce 1958 a záhy se stalo nejen oblíbeným loutkovým divadlem, ale též spolutvůrcem rozvoje celého českého a posléze světového loutkářství. Mnohé jeho inscenace přinesly neotřelé a často objevné postupy, které byly oceněny řadou cen doma i v zahraničí.

S Divadlem Drak je neodmyslitelně spjata výrazná režisérská osobnost Josefa Krofty, jehož inscenace (Sen noci svatojánské, Prodaná nevěsta, Beatles, Pinokio ad.) již vešly do dějin českého i mezinárodního divadelnictví. Pro historii českého divadla je průkopníkem, který v sérii mezinárodních divadelních projektů programově usiloval o spolupráci tvůrců bez ohledu na hranice a za tímto účelem založil při Divadle Drak Mezinárodní institut figurálního divadla.

V současné době působí v Draku jako kmenový režisér Jakub Vašíček a dramaturg Tomáš Jarkovský.

V roce 2010 se divadlo rozrostlo o netradiční muzeum loutek – Labyrint Divadla Drak. Srdcem objektu Labyrintu je interaktivní divadelní laboratoř, která umožňuje svým návštěvníkům vyzkoušet si divadelní postupy doslova „na vlastní kůži“.

Kromě klasické umělecké produkce klade divadlo důraz na hledání nových cest a podob loutkového divadla. Formou workshopů, kreativních dílen, produkcí současného alternativního umění a vytvoření prostoru pro multižánrovou a mezinárodní spolupráci chce nejen reprodukovat stávající hodnoty loutkářství a alternativního divadla, ale především je aktivně rozvíjet.

Představení

Dostávejte důležité novinky jako první