0

Zpravodaj mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů v novém

Jako každý rok tak i letos Vás o největších festivalových zajímavostech informuje Hadrián. Dříve samostatně fungující redakce Klicperova divadla, Divadla Drak a Open Air News se spojili do jedné celofestivalové. 

Každý den si pro Vás redakce připravuje nejrůznější zajímavosti z uměleckého světa. Tešit se můžete na rozhovory s tvůrci i představiteli, například na rozhovor s režisérem Michalem Hábou, který svůj tvůrčí talent předvádí i v hradeckém Klicperově divadle v inscenaci Lakomec či Černá voda. Nebo se slovenským režisérem Jakubem Nvotou, jenž na divadelní festival přivezl poetický kabaret 4 ženy na konci sveta. Mimo rozhovory zde můžete naleznout recenze na různá divadelní, hudební i taneční představení. Na poslední straně najdete festivalový program k danému dni a mapu areálu.

Je tu jedinečná příležitost vyhrát ceny. V každém čísle se nachází soutěž o festivalové balíčky a vstupenky na představení.

Zpravodaj je k dostání zdarma na všech festivalových místech, a to v Oslaveneckém infocentru, v Infocentru v Žižkových sadech, v Divadelním stanu, v Klicperově divadle a v Divadle Drak. 

 
Hadrián

Get important news first