PARTNEŘI PRO MÉDIA CHCI SE ZAPOJIT ENGLISH
PŘIHLÁSIT

Ke konci června již po několik desítek let v Hradci Králové neodmyslitelně patří několikadenní svátek divadla, těla a všech jeho smyslů, tedy divadelní festival. Open Air program Hradec Králové je od roku 2000 tradiční součástí Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů a utváří s ním naprosto ojedinělou, pulzující událost reflektující bohatý průřez aktuálního tuzemského i světového kulturního dění. Celé město se náhle z konstantně a olejovitě působící plochy promění v živý mechanismus, v jednu velkou propojenou performance prostupující městskými parky, ulicemi, zdmi a v neposlední řadě i lidmi. Staňte se jeho součástí i vy.


Open Air Program pořádá: kulturní neziskovka kontrapunkt Pečlivě zkontrolujte uváděný e-mail, pokud je chybně zadaný, potvrzení vám nebude zasláno. / Please, check the e-mail given conscientiously, because when incorrectly placed, the confirmation will not be sent.Popis prostor včetně technické specifikace, který naleznete v pdf dokumentu v této části přihlášky je závazný. Jedná se pouze o preferenci, organizátor má výhradní právo rozhodnout o prostoru. /You can find the descrtiption of all mentioned places including technical specifications in the document enclosed. The organiser is reserving the right to make the final decision about the place of appearance.


ANO / YES NE / NO

ANO / YES NE / NO

Od 18 let / Only for adults Neomezeně / unlimited

Prosíme o zaslání max. pěti fotografií v tiskové kvalitě přes elektronickou úschovnu (uschovna, WeTransfer…) na email barbora@openairprogram.cz/ Please send at the maximum 5 photos in a high quality through the file hosting service (uschovna.cz, WeTransfer…) to the email barbora@openairprogram.cz.

Specifikace prostor

Přidat představení

I nadále zajišťujeme vystupujícím souborům ve dnech hraní ubytování hotelového typu (lůžkoviny, WC na pokoji). Umělci přispívají v letošním roce na ubytování částkou 150 Kč na osobu. Storno lůžka je možné učinit nejpozději den předem, jinak budeme požadovat úhradu celé částky za ubytování tj. 500 Kč. / We are providing an accommodation (hotel - bedding, bathroom in the room) for the artists on the day when they performe. This years accommodation contribution (paid by artist) is 150 Kč per person. Please cancel your accommodation at least 24 hours before your arrival. Otherwise we will require entire reimbursement - 500 CZK per person/per night.Prosíme o pečlivé pročtení informací pro účinkující v rámečku pod formulářem. V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte produkční festivalu na barbora@openairprogram.cz / Please read carefully information for the participants bellow. In case of any ambiguity contact us on barbora@openairprogram.cz.

Po uzávěrce přihlášek budeme konzultovat definitivní zařazení vašeho představení do programu dle prostorových a časových možností festivalu.
Zasláním přihlášky souhlasíte s všeobecnými podmínkami v rámečku pod formulářem.

After the entry deadline, we will consult the final inclusion of your performance in the program according to the spatial and temporal possibilities festival.
By submitting your application you agree to the terms and conditions written in the box below the form.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 Pořadatel účinkujícím:

 • Zajití základní technické a produkční zázemí pro jejich produkci, viz prezentace prostor.
 • Určí nejvhodnější hrací prostor. Technické a prostorové požadavky účinkujících  jsou vždy konzultovány s technickými pracovníky.
 • Zajistí povolení k parkování nezbytné pro dobu přípravy produkce.
 • Zajistí uvedení v programovém katalogu a na webových stránkách Open Air Program a dalších mediálních prostředcích na základě zaslaných informací a anotací.
 • Uzavře se souborem smlouvu o provedení uměleckého výkonu obsahující výše zmíněné podmínky.
 • Permanentní vstupenky na program Divadla evropských regionů dle možností daného ročníku.
 
Soubor:
 • Se zavazuje přihlásit představení, jehož premiéra proběhla před uzávěrkou přihlášek na OAP.
 • Zajistí všechny technické a organizační náležitosti spojené s vystoupením, včetně autorských práv (pořadatel OAP nezajišťuje!). 
 • Vystupuje na vlastní nebezpečí.
 • Přiloží v přihlašovacímu formuláři technický rider, který bude následně doplněn ke smlouvě jako příloha A.
 • Může sám propagovat své vystoupení, např. rozdáváním nebo vystavováním plakátků, letáků apod., ale odpovídá za to, že reklamní návěští budou připevňována pouze přivazováním a soubor je po vystoupení sám odstraní. 
 • Může pro včasnou propagaci zaslat propagační plakáty na adresu organizátora.  

 
Důležitá upozornění na závěr!
Hrací prostory OAP jsou pod širým nebem.
Tahy ani opony nejsou k dispozici.
Tma (pro svícení) je až ve 22:15.


Podmínky pro ubytování 
I nadále zajišťujeme vystupujícím souborům ve dnech hraní ubytování hotelového typu (lůžkoviny, WC na pokoji). Příspěvek na ubytování je pro rok 2018 stanoven na částku 150 Kč na osobu. Storno lůžka je možné učinit nejpozději den předem, jinak budeme požadovat úhradu celé částky za ubytování tj. 500 Kč za osobu a noc.

Adresa hotelu
Hotel Černigov Hradec Králové
Riegrovo náměstí 1494/4, 500 02 Hradec Králové
 

Prostory
Viz. pdf dokument v přihlašovacím formuláři.