PARTNEŘI PRO MÉDIA CHCI SE ZAPOJIT ENGLISH
PŘIHLÁSIT
Open News
Radost ze hry
Mladičký ostravský soubor Stará aréna, se chopil veselohry s detektivní zápletkou Václava Klimenta Klicpery Zlý jelen se svěžestí a pohádkovou malebností. Když s textem pracoval ve čtyřicátých letech Jiří Frejka, který text také upravil, požadoval, „aby postavy vystupovaly jakoby ze starého mysliveckého kalendáře“. Takové pojetí je do jisté míry naplněno i v této inscenaci. Herci se statečně vypořádávají s původní „národoobrozeneckou“ češtinou a všechny postavy jsou naplněny hravostí, milou poťouchlostí, živostí i troškou nostalgie evokující právě zašlé kalendáře. Přitom se do inscenace podařilo dostat řadu aktualizací a dvojsmyslů, které však dostávají celkové koncepci, zbytečně nevyčnívají a mají svou hranici vkusu.
Inscenace akcentuje hravost, a ta je podpořena mimo jiné živou hudbou. Vedle melodických předělů hudebníci zprostředkovávají řadu komických i napětí podporujících ruchů, kterými vzali za vděk především dětští diváci. Souboru se dobře podařilo v tomto směru vypořádat s novým prostorem stanu a muzikanti, kteří stáli v prostoru za diváky, se díky častým interakcím z jeviště stali plnohodnotnou součástí představení, nikoliv jen zvukovou kulisou.
Dobová společenská kritika úplatkářství, pletichaření a vypočítavosti je zde uvedena ad absurdum v častých bláznivých honičkách a neustálém zesměšňování lidské malosti. Radost ze hry a hraní si energických herců v kombinaci s libozvučnou češtinou potěší nejen toho, kdo má rád nostalgii devatenáctého století.
                                                                                                                           
Gabriela Dvořáková
Karolína Pláničková
12:02, 20. června 2016
DALŠÍ NOVINKY