PARTNEŘI PRO MÉDIA CHCI SE ZAPOJIT ENGLISH
PŘIHLÁSIT
Netřeba tleskat
Open News
Divadlo pro Neslyšící má u nás zázemí od roku 1992 v Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících na JAMU. Oproti zahraničí existuje v České republice pouze jediný profesionální soubor Neslyšících s názvem Divadlo Neslyším profesionalizovaný v roce 2000. Při základních a středních školách však vzniká množství představení sluchově postižených, které žáci nacvičují v rámci vyučování. Jedno z nich předvedlo hradecké Divadlo beze slov, které vnímá divadlo jako „proinkluzivní aktivitu, jejímž výsledkem je, že z neslyšících dětí vyrůstají odpovědní a nebojácní lidé za předpokladu, že si budou věřit“.

Během hodiny bylo početnému publiku předvedeno asi deset krátkých tanečních etud na nejrůznější témata od hmyzu, přes roli ženy v rodině až po cestování. V jednotlivých rolích se vystřídaly děti od pěti let až po dospělé herce. Tak jo: Představte si, že hraje hudba, na kterou máte tančit poměrně složité choreografie, přičemž nestačí jen dodržovat rytmus, ale potřebujete dodržet i přesné frázování, které je na znějící hudbu vázané. A teď si představte, že tu hudbu neslyšíte. Předem bylo avizováno, že společně tančí slyšící a neslyšící, ale ten rozdíl je naprosto nepatrný, zcela zanedbatelný a někdy dokonce neexistuje. Je zjevné, jaká práce, píle a úsilí za takovým hodinovým programem musí stát.

Divadlo beze slov je divadlem, které spojuje. Ač byly jednotlivé výstupy na podobné umělecké úrovni, potlesk v hledišti s každou další etudou upadal. Člověk neznalý záhy zjistí, že hlasitý potlesk není přesně to, čím může herce odměnit.  A tak i já rychle odkoukávám od rodičů dětí gesto – znak, kterým Neslyšící vyjadřují potlesk. Napodobuji společně s ostatními diváky třepetání dlaní a prstů zdvižených rukou. Herci na jevišti odpovídají stejným znakem a je to nádherná chvíle sdílení.
A ještě něco: Už dlouho jsme neviděla takhle opravdově šťastné děti!
                                                                                                                            Gabriela Dvořáková
Karolína Pláničková
17:25, 24. června 2016
DALŠÍ NOVINKY