PARTNEŘI PRO MÉDIA CHCI SE ZAPOJIT ENGLISH
PŘIHLÁSIT
Čeho se vyvarovat 
a co vzít na vědomí 

Přátelé a příznivci dobrého divadla a kultury,

Pojďme si letošní ročník Open Air Programu festivalu Divadlo evropských regionů prostě užít. V tomto komunikačním duelu je však zapotřebí pár pravidel jak z vaší, tak naší strany.

Proto prosíme, dodržujte následující:

 • Udržujte pořádek    

 • Používejte toaletu pouze na určených místech

 • Nevnášejte do areálu hořlaviny a zbraně jakéhokoliv druhu

 • Neužívejte ani nedýlujte psychotropní látky

 • Nerozdávejte či neumisťujte zde reklamní letáky a propagační materiály netýkající se divadelního festivalu

 • Afrikány nechte afrikánům

 • Neničte a neberte výzdobu či technické vybavení divadelního festivalu

 • Naučte se alespoň jednu novou lidovku či lidový tanec

 • Nenechte po areálu volně pobíhat psy, medvědy a jinou zvířeninu

 • Nenarušujte průběh akce

 • Chovejte se  k sobě slušně a zodpovědně

Berte na vědomí:

 • Že jste tu na vlastní zodpovědnost

 • Že zodpovídáte za veškerou škodu sebou způsobenou

 • A tedy že pořadatelé nenesou zodpovědnost za škodu na majetku či zdraví účastníků, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením

 • Že při porušení některého z pravidel se nemůžete divit, že vás někdo z organizátorů vyprovodí z této jedinečné akce

Pořadatelé si pak vyhrazují právo na:

 • Změny v programu (počasí či Kopfschmerzen nejsme schopni ovlivnit)

 • udělování pokynů, které jsou nezbytné pro zachování hladkého průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku

 • Vyloučit z areálu ty účastníky, kteří nedodrží výše zmíněná pravidla

Prostě a jednoduše, aby vše klapalo jak má a ne jak nemá, jak tomu v mnoha případech je (Jan Werich rullez).

S přáním příjemného prožití letošního divadelního festivalu a skutečností s tím spojených

Přeje tým Open Air Program

Karolína Pláničková
14:32, 20. června 2015
DALŠÍ NOVINKY